Başkanın Mesajı

Hayat, renklerin sesinden oluşur. Sesler ise ruhumuzun rengidir. İletişim araçları kültürü yaygınlaştırarak dünyayı “küresel bir köye” dönüştürürken, hayatımızın renklerinden süzülen sesler, ruhumuza şekil verir. Alışılmışın dışındaki her yenilik ve yarattığı değişim, ruh dünyamızı zenginleştirir.  Duygular ve düşüncelerle beslenen bu zenginlik, bireyin ve kurumların, iletişim çağının engin coğrafyasındaki varoluşunu güçlendirir ve şekillendirir.

MEDIA LIVEN RUHU, sadece değişimi değil, değişimin coşkulu ve rengarenk yol haritasını da sunmayı hedefliyor. Sadece biz değiştiğimizde her şey değişmez, aksine böyle bir eylem mutsuzluğumuzu katmerleştirir. Yepyeni bir dünyanın kapılarını açmanın, gerçek değişim ve mutluluğu sağlamanın, ruhumuzu kattığımız eylemlerimizle gerçekleşeceğinin farkındayız.

MEDIA LIVEN DOKUNUŞU, bu anlamda ruha temastır. Hayatın anlamı da bu temasta gizlidir. İşte bu gizi ifşa eden MEDİA LİVEN, herkese yeni bir hayat değil, yepyeni bir anlayış sunuyor. Sadece paylaşıldıkça çoğalan değil, paylaşımları anlamlı kılan bir eylem biçimi MEDIA LIVEN’in felsefesinin ana temasını oluşturuyor. Bu tema çerçevesinde hayat rengarenk ve neşe verici yönüyle karşımıza çıkıyor.

MEDIA LIVEN, seslerin renkli ruhundan özgürlüğün coşkusuna bir merdivendir. Bu merdivenin dayandığı en sağlam nokta düşlerimiz.

MEDIA LIVEN hayatın anlamından, anlamın hayatına bir yolculuktur. Bu yolculukta deneyimi gençlik, profesyonelliği amatörlük olarak algılayan; genç ama deneyimli, profesyonel ama amatör bir ruhla zamanın ruhunu yakalayan, ilhamından hayattan alan, insanı üreten ve tüketen değil, bir birey olarak tanımlayan, bütün motivasyonunu da bu tanımdan yola çıkarak dirençli tutan bir kuruluştur.

MEDIA LIVEN hayatın ritmi ritmin ruhudur. Ruhun özgürlüğüyle bütün yolların kesişme noktasıdır. Bu amaçla Media Liven kurulduğu ilk günden bu yana medya planlı satın alma, yönlendirme ve markalaştırma girişimlerine yeni bir anlayış sunuyor. Yenilikçi, çözüm ortakları açısından estetik, dinamik, ilham verici, güç odaklı ve takım çalışmasına dayalı anlayışı benimsiyor ve bu temel değerler doğrultusunda çalışmalarını yürütüyor. Çözüm ortaklarının radyo iletişimine yönelik reklam yatırımlarını yönlendiren ve yöneten bir iletişim uzmanı olmakla birlikte; kazanç, başarı ve memnuniyetle birlikte zirvede kalabilmenin rehberliğini de yapıyor.

MEDIA LIVEN uzun yolculuğunda, ileriye doğru her hamlesinde dostlarını da taşıyacak kadar güçlü bir renk ve ses dokusuyla, medya stratejisi, medya analizi, medya planlama ve satın alması için son derece şeffaf bir anlayışı da ön planda tutuyor.

MEDIA LIVEN, ulusal radyoların sesi olmaktan öte, toplumun sürekli değişmekte olan nabzını tutarak, dostlarına sadece danışmanlık yapmayı değil, bu geniş alanda ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli her türlü desteği sağlamayı görev ediniyor. Bu çerçevede rekabet analiz raporları, rakip harcama analizleri, reklam etki analizleri yaparak, çözüm ortağını bilgilendiriyor.

MEDIA LIVEN, yıllık stratejik raporlarla medya ortamını, yıllık satın almanın taktik ve analizlerini çözüm ortağına rapor edebilme olanağı sağlıyor  Ayrıca stratejik planlama ve araştırma raporlarıyla, hedef kitle analizi yapıyor, mecra analizleri, iletişim ağırlığı, internet dijital mecra ve ulusal medyayla birlikte bütün iletişim kanalları üzerine analizler sunuyor.

MEDIA LIVEN, geleceğin ruhuna dokunuyor ve hayatın rengiyle ruhun sesini aynı potada eritiyor.

Fuat GuguloğluAjans Başkanı